OBRES CLAUS EN MÀ

Ens fem carrec de tot perquè tu només hagis de "girar la clau"!

Els projectes claus en mà conformen el nostre servei més global. La característica principal d'aquests projectes és que ens fem càrrec de tot el procés: des del disseny a la construcció de l'edifici. El resultat és un projecte que s'entrega al client quan està completament acabat i a punt pel seu ús. L'objectiu és que només hagis de fer "girar la clau".  

Aquests serveis inclouen:

- Projectes claus en mà d'edificis comercials

- Projectes claus en mà d'edificis industrials

- Projectes claus en mà d'instal·lacions

- Projectes claus en mà d'edificis residencials

- Projectes claus en mà de cases prefabricades

Posa't en               amb nosaltres per a més informació

Definició del projecte

Disseny preliminar

Disseny i enginyeria

Fase de construcció

Posada en marxa

de les instal·lacions

Preparació

per a l'ocupabilitat

MANUFACTURES INDUSTRIALS TORTELLÀ,S.A.

Instal·lació fotovoltaica autoconsum 100kW

| St. Joan de les Fonts, Girona, Espanya

Construcció claus en mà d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum.

Serveis realitzats:

-  Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de la instal·lació                  fotovoltaica per autoconsum.

-  Estudi de la instal·lació fotovoltaica a la indústria de Bedding Beguda.

-  Projecte i legalització de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

SOLER BLANCH 2002, SL  (AQUARIUS)

Distribuïdor d’articles de perfumeria i cosmètica. Nau industrial

| Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu d’obra civil.

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa tensió), lampisteria, i climatització

    en zona oficines.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència municipal ambiental.

-  Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.

-  Gestió integral de les obres.

-  Execució de les obres modalitat claus en mà.

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda: 8.388,63 m²

Superfície construïda:  2.559,30 m2

COLOMER 1792, S.L.

Distribuïdor de pells a Europa. Nau industrial

| Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya.  

Projecte claus en mà per a la construcció d’un centre de distribució per Henan Prosper, líder mundial en el sector de les pells.

Serveis realitzats:

-  Projecte bàsic i executiu d'una nau destinada a magatzem amb oficines.

Projecte d’interiorisme.

-  Projecte d’instal·lació elèctrica i enllumenat i la seva legalització.

-  Projecte d’instal·lació de climatització i fred industrial i la seva legalització.

-  Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres i instal·lacions.

-  Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i                            productes derivats no destinats al consum humà (SAND).

-  Certificat d'eficiència energètica i llicència ambiental.

Superfície construïda: 5.085 m²

QUADPACK WOOD, S.L.U. (TECHNOTRAFF)

Fabricant de packaging de fusta per a productes de bellesa.

| St. Vicenç de Torelló, Barcelona, Espanya

Projecte claus en mà d’una nova sala d’energies de 2,8 MW (Calderes de biomassa i refredadora d’absorció) per l’aprofitament del sub producte de Biomassa d’un procés industrial per la generació de calor i fred:

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte bàsic i executiu.

-  Execució de les obres.

-  Direcció d’obra i control de qualitat.

-  Càlcul de fonamentació d’una sitja.

-  Legalitzacions de la instal·lació de gas, de la instal·lació de baixa tensió i d’aparells a pressió.

Superfície establiment: 9.500 m²

CONVENIENCE SEAFOOD,S.L.U.

| La Garriga, Barcelona, Espanya.  

Rehabilitació d'un edifici industrial.

Obra claus en mà per a la rehabilitació d'un edifici industrial per a la implantació d'una activitat d'elaboració de plats preparats.

Serveis realitzats:

-  Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació d'un edifici industrial i la construcció d’una          planta primera.

-  Projecte executiu d'instal·lacions i la seva legalització: baixa tensió, mitja tensió,                       climatització, aparells a pressió, fred industrial i AC i AFS.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència ambiental.

Superfície construïda:  2.559,30 m2

AUTOSUMINISTRES MOTOR, SA (MERCEDES)

Nou concessionari 

| Gurb, Barcelona, Espanya.  

Obra claus en mà. Gestió de totes les fases des del disseny, fins a la construcció de l’edifici i posada en funcionament de les instal·lacions.

Serveis realitzats:

-  Disseny i redacció del projecte executiu per a la construcció d’un  concessionari

   de vehicles amb zona d’exposició, oficines i taller.

-  Disseny d’interiors.

-  Direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut.

-  Gestió i execució de les obres.

-  Disseny de projectes i direcció d’obres de totes les instal·lacions (elèctrica,                      clima, contra incendis, etc.).

-  Gestió de tràmits administratius, llicència d’activitats, etc.

Superfície construïda: 7.980,79 m²