INSTAL·LACIONS

- Electricitat (alta i baixa tensió)

- Telecomunicacions

- Climatització

- Aire comprimit

- Vapor

- Gas

Colomer-Rifà té un departament dedicat exclusivament al disseny d'instal·lacions. Les instal·lacions com ara l'electricitat, el gas, l'aigua, les telecomunicacions, etc. conformen un element molt important dels edificis. Podem trobar instal·lacions en edificis residencials però també en edificis comercials i indústries. 

Som coneixedors de la importància que té una instal·lació ben dissenyada i executada. Tenir pèrdues en subministres bàsics pot suposar un increment dels costos mensuals. El nostre departament treballa per assessorar els clients en aquest camp sempre tenint en compte quines són les seves necessitats i expectatives.

 

- Aigua 

- Refrigeració industrial

- Protecció contra incendis

- Productes químics

- Productes petrolífers

Alarma de seguridad

A Colomer-Rifà utilitzem les eines d'automatizació, control i monotorizació per tal de recollir dades en processos industrials. L'objectiu és controlar la informació extreta durant un procés productiu per tal de prendre millors decisions, en un temps més curt, millorant la productivitat, i la qualitat dels productes.

- Anàlisis del procés actual

- Dimensionat

- Disseny d'automatització de processos i instal·lacions

- Monitorització de les dades

- Anàlisi de dades 

- Redacció informes amb els resultats obtinguts

- Propostes de millora i implantació