POLÍTICA DE QUALITAT

 

COLOMER-RIFÀ és una empresa especialitzada en l’elaboració de projectes i direccions d’obra en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, l’urbanisme i el medi ambient. Tenim per objectiu garantir la màxima qualitat en tots els nostres serveis per tal de satisfer les necessitats i expectatives del client.


La direcció de l’empresa fa pública la Política de Qualitat amb l’objectiu de garantir el seu coneixement per part de tots els que en formem part.


La qualitat inclou tots els processos que formen part de l’activitat de COLOMER-RIFÀ, des de la gestió comercial de l’oferta,  fins a l’acabament del projecte i la direcció de les obres.


La Política de Qualitat compta amb el recolzament de l’alta direcció i ho fa per mitjà del Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015. És també l’alta direcció qui es compromet a assignar els recursos necessaris per a la seva implantació. 


El responsable de qualitat assumeix el compromís del control de la qualitat i supervisa la correcta aplicació del Sistema de Gestió de la Qualitat per mitjà d’informes anuals.


La Política de Qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia per tot el personal de COLOMER-RIFÀ. 


La Política de Qualitat esdevé una eina per tal d’aconseguir: 

  • El compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients. 

  • El compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius aplicables a la nostra activitat.

  • L’identificació de les necessitats de formació dels nostres treballadors amb l’objectiu que assoleixin l’excel•lència professional.

  • La millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat amb l’objectiu de seguir essent competitius i oferir un valor afegit als nostres clients. 

 

Aquesta Política és la base del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat. Es fa pública i accessible a tot el personal de l’empresa i també a totes les parts interessades

© All rights reserved

VIC - Despatx

C/ Santa Maria, 6 2ª

08500 - Vic, Barcelona 

OLOT - Despatx

Pg. Barcelona, 3 bis, 1r 1ª

17800 - Olot, Girona

ISO_9001_RGB.png

Membres associats de:

logo-asinca-nom-1.png