top of page

 

POLÍTICA INTEGRADA DE COLOMER-RIFÀ. QUALITAT, AMBIENTAL I DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT UNE-EN ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001:2015
SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL UNE-EN ISO 45001:2018

 

COLOMER-RIFÀ és un despatx professional especialitzat en el disseny de projectes i la direcció d'obres en els camps de l'enginyeria, l'arquitectura i el medi ambient. També ens encarreguem de  portar gestions integrals d’obres i realitzem projectes claus en mà.  


Tenim per objectiu dissenyar edificis altament funcionals, ambientalment sostenibles i amb un disseny avantguardista prioritzant les necessitats i expectatives dels nostres clients pel que fa a terminis, pressupost, conscienciació ambiental, etc. 


Prioritzem la qualitat, els criteris de protecció mediambiental i prevenció de la contaminació així com, la seguretat i salut de les persones que conformen COLOMER-RIFÀ l’eliminació de perills i la reducció de riscos en el treball en la prestació de tots els nostres serveis. Així com, introduïm aquests aspectes en la metodologia dels processos que formen la nostra activitat, des de la gestió comercial, passant pel disseny del projecte fins a la direcció de les obres i el seu acabament. 


La direcció de l’empresa fa pública la Política Integrada de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut en el Treball amb l’objectiu de fer-la extensible a totes les parts interessades. 

La Política Integrada compta amb el suport de l’alta direcció i ho fa per mitjà de la implantació del Sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015, el Sistema de gestió ambiental UNE-EN ISO 14001:2015 i el Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball UNE-EN ISO 45001:2018. És també l’alta direcció qui es compromet a assignar els recursos necessaris per a la seva implantació i millora contínua. 

El responsable del Sistema de Gestió Integral assumeix el compromís de vetllar per a la correcta implantació, manteniment i millora del Sistema de Gestió Integral mitjançant auditories anuals. 


La Política Integral és entesa, implantada i mantinguda al dia per tot el personal de COLOMER-RIFÀ.  


La Política Integral esdevé una eina indispensable per tal d’aconseguir:  


    El compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients pel que fa a la qualitat dels serveis prestats, els criteris de preservació mediambiental i la seguretat i salut en el treball. 
    El compliment dels requisits legals, reglamentaris i normatius aplicables a la nostra activitat. També des d’un punt de vista ambiental i de Seguretat i Salut en el treball. 
    La identificació de les necessitats de formació dels nostres treballadors amb l’objectiu que assoleixin l’excel·lència professional, plena conscienciació ambiental i tinguin els coneixements i les eines per millorar la seguretat i salut en el seu lloc de treball. 
    La consulta i participació dels treballadors en la implantació i millora del Sistema de Gestió Integral.
    La millora contínua del Sistema Integrat amb l’objectiu de seguir essent competitius i oferir un valor afegit a tots els nostres clients.

 

Aquesta Política és la base del nostre Sistema de gestió Integral. Es fa pública i accessible a tot el personal de l’empresa i també a totes les parts interessades. 

 

La direcció,

 

Vic a 4 de març del 2020 

© Tots els drets reservats 

bottom of page