HABITATGES UNIFAMILIARS

Habitatge unifamiliar entremitgeres

Projecte de distribució interior de la planta segona i direcció facultativa.

Superfície construïda:  248,96 m²

Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Superfície construïda: 394,63 m²

Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Superfície construïda: 556,14 m²

Dos habitatges unifamiliars aparellats 

Superfície construïda: 241,52 m²/habitatge

Dos conjunts de 6 habitatges en filera

Dos habitatges unifamiliars aparellats amb piscina

Superfície construïda: 302,86 m²/habitatge