top of page

INTERIORISME

Habitatge unifamiliar entremitgeres

Projecte de distribució interior de la planta segona.

Superfície construïda:  248,96 m²

FONT VERGÉS, S.L. (VIEFE)

Projecte d'interiorisme de les noves oficines

St. Pere de Torelló, Barcelona

Àrea d'oficines: 545,81 m²

SODECA 

Projecte d'interiorisme de les noves oficines

Ripoll, Girona

Àrea d'oficines: 2.409,27 m²