HABITATGES PLURIFAMILIARS

DOMUS TORELLÓ, S.L.

Edifici plurifamiliar en cantonada de 14 habitatges

Torelló, Osona, Barcelona

Superfície construïda:  2.248 m²

Imatges exteriors: Tridi 

PROMANGURB S.L.

Edifici plurifamiliar de 16 habitatges i una planta d'aparcament

Vic, Osona, Barcleona.

Superfície construïda:  1.832,20 m²

FINAUSA, S.L. 

2 edificis plurifamiliars formats per 29 habitatges i 2 plantes soterrani

Vic, Osona, Barcleona.

 Colab. Valeri SLP

Superfície construïda:  3.600 m²

HABITATGES VOLTREGÀ, S.L  - FINAUSA SA.

Rehabilitació del Monestir de la Presentació i instal·lacions en els 3 blocs d'habitatges

Vic, Osona, Barcleona.

Superfície construïda: 1.054 m²

PROINCO D'OSONA S.L.

Rehabilitació d'un edifici plurifamiliar de 5 habitatges entre mitgeres

Vic, Osona, Barcleona.

Superfície construïda:  865,22 m²

Rehabilitació segona planta habitatge plurifamiliar

Vic, Osona, Barcleona.

Superfície construïda:  630,35  m²