top of page

HABITATGES PLURIFAMILIARS

DOMUS TORELLÓ, S.L.

Edifici plurifamiliar en cantonada de 14 habitatges

Torelló, Osona, Barcelona

Superfície construïda:  2.248 m²

Imatges exteriors: Tridi 

PROMANGURB S.L.

Edifici plurifamiliar de 16 habitatges i una planta d'aparcament

Vic, Osona, Barcleona.

Superfície construïda:  1.832,20 m²