top of page

ELS NOSTRES SERVEIS

Ens fem càrrec de tots els serveis que formen part del cicle de vida d'un projecte, des de la consultoria, el disseny fins a la seva execució.

APLIQUEM EL DISSENY BIM EN TOTS ELS PROCESSOS

CONSULTORIA 

Auditories tècniques
Avantprojectes
Lay-out
Valoracions econòmiques
Valoracions tècniques
Estudis de viabilitat
Plans directors

DISSENY

EXECUCIÓ

Direcció d'obres
Assistència tècnica i de supervisió (Control monitoring)
Gestió d'obres (Project management)
Control de qualitat de les obres
Coordinació de seguretat i salut
Projectes "as-built"
Posada en funcionament. Commisioning

Els projectes claus en mà conformen el nostre servei més global. La característica principal és que ens fem càrrec de tot el procés: des del disseny fins a la construcció de l'edifici. El resultat és un projecte que s'entrega al client quan està completament acabat i a punt pel seu ús.

bottom of page