top of page
pla d'autoprotecció.jpg

Els plans d'autoprotecció estan compostos per tot un conjunt d'accions i mesures que tenen com a objectiu preveure i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar les respostes necessàries i adients a les possibles situacions d'emergència. 

Tota activitat empresarial està obligada a adoptar mesures d'autoprotecció, i Colomer-Rifà, assegura els mitjans personals i materials necessàris per fer front a situacions de risc i d'emergència. 

MEDI AMBIENT

bottom of page