top of page

SUPERMERCATS I CENTRES COMERCIALS

GESDIP

Centre comercial amb supermercat Esclat

| Lloret de Mar, Girona, Espanya.  

Redacció de projecte i posterior direcció de les obres per a la construcció del centre comercial Porta Lloret del grup Bon Preu a Lloret de Mar.

Serveis realitzats:

-  Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció del supermercat       Esclar que hi ha dins del centre comercial.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l’equip tècnic del client.

-  Redacció i direcció d’hores de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos,     etc.

-  Urbanització de l’entron.

Superfície construïda: 35.006,48 m²

GESDIP

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| La Seu d'Urgell, Alt Urgell, Espanya.  

Redacció dels projectes per a la construcció d'un nou edifici destinat a establiment comrcial i urbanització de la parcel·la. 

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de l'edifici.

Projecte bàsic i executiu per a la construcció d’una estació de servei i una marquesina d’unió entre l’establiment comercial i la benzinera.

- Direcció facultativa de totes les obres (edifici, marquesina i benzinera).

- Projecte executiu d'instal·lacions: baixa tensió, climatització, gas i fred.

- Legalització de totes les instal·lacions.

- Projecte de protecció contra ioncendis. 

- Certificat d'eficiència energètica.

Superfície construïda: 7.309,04 m²

GESDIP

Supermercat Esclat - Establiment comercial

| Platja d'Aro, Girona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un establiment comercial Esclat.

Serveis realitzats:

-  Direcció d'obra de la 1a fase d'urbanització d'un aparcament d'autocaravanes.

-  Direcció facultativa i d'execució de les obres i instal·lacions.

-  Projecte de climatització i ventilació d’un establiment comercial.

-  Certificació energètica i de compatibilitat urbanística per a estació de servei.

-  Llicència municipal ambiental benzinera i protecció contra incendis.

Superfície construïda: 6.841,76 m²

GESDIP

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| Igualada, Barcelona, Espanya.  

Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció i reforma interior d'un centre comercial destinat a un supermercat Esclat .

Serveis realitzats:

-  Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció de la gasolinera       Esclat Oil que hi ha en el mateix recinte.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l’equip tècnic del client.

-  Redacció i direcció d’obres de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas,                   telecomunicacions, etc.

-  Urbanització de l’entorn.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

Superfície construïda: 22.388,80 m²

GESDIP

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| Malla, Barcelona, Espanya.  

Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció del supermercat Esclat que hi ha dins del centre comercial.

Serveis realitzats:

-  Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció de la gasolinera       Esclat Oil que hi ha en el mateix recinte.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l’equip tècnic del client.

-  Redacció i direcció d’obres de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas,                   telecomunicacions, etc.

-  Urbanització de l’entorn.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

Superfície construïda: 22.388,80 m²

GESDIP

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| Sant Pere de Ribes, Barcelona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu de construcció d’un establiment comercial Esclat amb estació de servei.

Serveis realitzats:

-  Projecte d'instal·lació elèctrica de Baixa tensió, climatització, fred industrial, telecos, etc

-  Projecte tècnic de protecció contra incendis.

-  Compatibilitat urbanística de l’estació de servei.

-  Control de qualitat de les obres

-  Direcció facultativa i d’execució de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

Superfície construïda: 4.662,14 m²