SUPERMERCATS I CENTRES COMERCIALS

GESDIP, SAU

Centre comercial amb supermercat Esclat

| Lloret de Mar, Barcelona, Espanya.  

Redacció de projecte i posterior direcció de les obres per a la construcció del centre comercial Porta Lloret del grup Bon Preu a Lloret de Mar.

Serveis realitzats:

-  Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció del supermercat       Esclar que hi ha dins del centre comercial.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l’equip tècnic del client.

-  Redacció i direcció d’hores de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos,     etc.

-  Urbanització de l’entron.

Superfície construïda: 35.006,48 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| Malla, Barcelona, Espanya.  

Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció del supermercat Esclat que hi ha dins del centre comercial.

Serveis realitzats:

-  Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció de la gasolinera       Esclat Oil que hi ha en el mateix recinte.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l’equip tècnic del client.

-  Redacció i direcció d’obres de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas,                   telecomunicacions, etc.

-  Urbanització de l’entorn.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

Superfície construïda: 22.388,80 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Esclat - Establiment comercial

| Platja d'Aro, Girona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un establiment comercial Esclat.

Serveis realitzats:

-  Direcció d'obra de la 1a fase d'urbanització d'un aparcament d'autocaravanes.

-  Direcció facultativa i d'execució de les obres i instal·lacions.

-  Projecte de climatització i ventilació d’un establiment comercial.

-  Certificació energètica i de compatibilitat urbanística per a estació de servei.

-  Llicència municipal ambiental benzinera i protecció contra incendis.

Superfície construïda: 6.841,76 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Esclat – Establiment comercial

| Sant Pere de Ribes, Barcelona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu de construcció d’un establiment comercial Esclat amb estació de servei.

Serveis realitzats:

-  Projecte d'instal·lació elèctrica de Baixa tensió, climatització, fred industrial, telecos, etc

-  Projecte tècnic de protecció contra incendis.

-  Compatibilitat urbanística de l’estació de servei.

-  Control de qualitat de les obres

-  Direcció facultativa i d’execució de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

Superfície construïda: 4.662,14 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Esclat– Establiment comercial

| Reus, Tarragona, Espanya.  

Redacció de projectes i posterior direcció de les obres per a la construcció del supermercat Esclat .

Serveis realitzats:

-  Direcció i coordinació de totes les obres executdades.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en metèria de seguretat i salut. 

-  Integració a l'equip tècnic del client. 

-  Redacció i direcció d'obres de tots els projectes d'instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos...

-  Urbanització de l'entorn.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals.

-  Gestions amb les administracions. 

Superfície construïda: 5.770,23 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Bonpreu – Establiment comercial

| Cassà de la Selva, Girona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu per a la construccó d’un establiment commercial Bonpreu.

Serveis realitzats:

-  Redacció i direcció d’obres de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos,          etc.

-  Projecte tècnic de protecció contra incendis.

-  Urbanització de l’entorn.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

Superfície construïda: 4.605,68 m²

GESDIP, SAU

Centre comercial amb supermercat Esclat

| Sarrià de Ter, Girona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu per a la construcció de un establiment comercial Esclat.

Serveis realitzats:

-  Projecte bàsic i executiu instal·lació d'una estació de servei.

-  Projecte tècnic de protecció contra incendis.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Redacció i direcció d’obres de tots el projectes d’instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos,     etc.

-  Urbanització de l’entorn.

-  Direcció facultativa i coordinació de les obres.

Superfície construïda: 6.603,99 m²

GESDIP, SAU

Supermercat Bonpreu – Establiment comercial

| Maçanet de la Selva, Girona, Espanya.  

Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d'un supermercat existent a Maçanet de la Selva.

Serveis realitzats:

-  Direcció d'obra i de les instal·lacions: baixa tensió, gas natural, clima, telecos, etc.

-  Direcció i coordinació de totes les obres executades.

-  Urbanització de l'entorn

-  Projecte tècnic de protecció contra incendis.

-  Control de qualitat de les obres.

-  Coordinació en matèria de seguretat i salut.

Superfície construïda: 1.973,15 m²