INDÚSTRIES MANUFACTURERES

FONT VERGÉS, SL (VIEFE)

Fabricant de poms i tiradors. Nau industrial

| St. Pere de Torelló, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial i oficines dedicada a la fabricació de poms i tiradors.

Serveis realitzats:

Projecte d’interiorisme.

-  Redacció de projectes i direcció d’obres de totes les instal·lacions.

-  Projecte contra incendis, llicència ambiental, etc.

-  Estudi de viabilitat d'autoconsum energètic.

-  Certificat d’eficiència energética.

-  Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda:  3.186,68 m²

CRODA IBÉRICA,S.A.U

Fabricant de productes químics. Magatzem autoportant i oficines.

| Fogars de la Selva, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu per la construcció d’un magatzem autoportant i oficines.

Serveis realitzats:

-  Construcció d'un edifici per a la recepció, preparació i expedició dels productes acabats.

-   Projecte executiu per a la construcció d’uns vestidors i oficines.

Superfície construïda (expedicions+sitja): 6.346,40 m² 

SAL VESTA IBERIA, S.L. (AkzoNobel - ICL - Iberia)

Especialitats de sal seca no envasada i productes especialitzats.

Nou magatzem.

| Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per a un magatzem de sal envasada.

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte per a les noves instal·lacions.

-  Direcció facultativa.

-  Control inicial de la llicència ambiental.

-  Project management.

-  Redacció del Lay-out.

-  Coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda: 7.402,87 m² 

SACOPA-FLUIDRA, SAU.

Indústria d’injecció de termoplàstics per varis sectors. Nau industrial.  

| Sant Jaume de Llierca, Girona

Projecte bàsic i executiu per a la construcció nau industrial per a injecció de plàstic

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu de distribució i direcció d'obra de distribució de les oficines.

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa i alta tensió), climatització i extracció d’aire,          aire comprimit i xarxa d’aigua.

-   Gestió integral de les obres. Coordinació dels industrials i control econòmic de les obres de                   distribució de les oficines.

-   Projecte contra incendis, d’alta tensió illicència municipal ambiental (parcel·la Tralsa).

-   Assessorament i gestió en el projecte executiu d'una sala blanca.

-   Projecte elèctric de modificació i ampliació d'una nau industrial (sala blanca).

-   Direcció de les obres coordinació de seguretat i salut de les instal·lacions i obra civil interior.

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda:  12.566,30 m²

SODECA S.L.U

Fabricant de ventiladors i extractors industrials. Nau industrial

| Ripoll, Girona

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial i oficines dedicada a la fabricació de venitiladors i sistemas de ventilació.

Serveis realitzats:

-   Gestió integral de les obres.

-   Projecte d’interiorisme del vestiíbul principal de les oficines.

-   Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (alta i baixa tensió), climatització en zona oficines,          extracció d’aire, gas, aire comprimit, aigua i telecomunicacions. Energies renovables (panells                solars tèrmics).

-   Instal·lació d’energies renovables (panells solars tèrmics) i certificat d’eficiència energética.

-   Projecte contra incendis i llicència municipal ambiental.

-   Grup generador.

-   Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut.

-   Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda: 10.165,51 m²

Fabricant d’embalatges de cartró ondulat. Nau industrial

| Fraga, Saragossa, Espanya.  

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial per a la fabricació d’embalatges de cartró ondulat.

Serveis realitzats:

-  Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Redacció de projectes i direcció d’obres de totes les instal•lacions

-  Projecte contra incendis, llicència ambiental, etc

Superfície construïda:  65.800,00 m²

CONVENIENCE SEAFOOD,S.L.U.

Rehabilitació d'un edifici industrial.

| La Garriga, Barcelona, Espanya.  

Obra claus en mà per a la rehabilitació d'un edifici industrial per a la implantació d'una activitat d'elaboració de plats preparats.

Serveis realitzats:

-  Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació d'un edifici industrial i la construcció d’una          planta primera.

-  Projecte executiu d'instal·lacions i la seva legalització: baixa tensió, mitja tensió,                       climatització, aparells a pressió, fred industrial i AC i AFS.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència ambiental.

Superfície construïda:  2.559,30 m2