top of page

INDÚSTRIES MANUFACTURERES

ENPLATER

Fabricant d'embalatges flexible per a productes alimentàris

| Sant Pere de Sallavinera, Barcelona, Espanya.

Ampliació d'una fàbrica d'extrusió de plastics, modificació d'una divisió interior i canvi de dimensions i localització de les lloses i dipòsits exteriors. 

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte bàsic i executiu amb annex d'incendis.

-  Revisió del projecte 'instal·lacions i la posterior direcció.

-  Noves propostes de càlcul estructural i de fonamentació.

-  Direcció facultativa i direcció d'execució de les obres i instal·lacions. 

-  Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis.

Superfície construïda ampliada:  587,02 m²

MACUSA

Fabricant de fusta per exteriors i fusta estructural. Nau industrial

| Olvan, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial i oficines dedicada a la fabricació de muntatge de fusta. 

Serveis realitzats:

-  Direcció facultativa de tot el global de l'obra (project management (excepte estructura).

-  Coordinació de seguretat i salut de les obres i instal·lacions

-  Centre transformador.

- Llicència municipal ambiental.

-  Urbanització interior del solar i exterior de l''entorn. 

Superfície construïda:  3.269 m²

VIEFE

Fabricant de poms i tiradors. Nau industrial

| St. Pere de Torelló, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial i oficines dedicada a la fabricació de poms i tiradors.

Serveis realitzats:

Projecte d’interiorisme.

-  Redacció de projectes i direcció d’obres de totes les instal·lacions.

-  Projecte contra incendis, llicència ambiental, etc.

-  Estudi de viabilitat d'autoconsum energètic.

-  Certificat d’eficiència energética.

-  Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda:  3.186,68 m²

CRODA IBÉRICA

Fabricant de productes químics. Magatzem autoportant i oficines.

| Fogars de la Selva, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu per la construcció d’un magatzem autoportant i oficines.

Serveis realitzats:

-  Construcció d'un edifici per a la recepció, preparació i expedició dels productes acabats.

-   Projecte executiu per a la construcció d’uns vestidors i oficines.

Superfície construïda (expedicions+sitja): 6.346,40 m² 

SAL VESTA IBERIA, (AkzoNobel - ICL - Iberia)

Especialitats de sal seca no envasada i productes especialitzats.

Nou magatzem.

| Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per a un magatzem de sal envasada.

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte per a les noves instal·lacions.

-  Direcció facultativa.

-  Control inicial de la llicència ambiental.

-  Project management.

-  Redacció del Lay-out.

-  Coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda: 7.402,87 m²