top of page

INDÚSTRIES MANUFACTURERES

VIEFE

Fabricant de poms i tiradors. Nau industrial

| St. Pere de Torelló, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’una nau industrial i oficines dedicada a la fabricació de poms i tiradors.

Serveis realitzats:

Projecte d’interiorisme.

-  Redacció de projectes i direcció d’obres de totes les instal·lacions.

-  Projecte contra incendis, llicència ambiental, etc.

-  Estudi de viabilitat d'autoconsum energètic.

-  Certificat d’eficiència energética.

-  Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda:  3.186,68 m²

CRODA IBÉRICA

Fabricant de productes químics. Magatzem autoportant i oficines.

| Fogars de la Selva, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu per la construcció d’un magatzem autoportant i oficines.

Serveis realitzats:

-  Construcció d'un edifici per a la recepció, preparació i expedició dels productes acabats.

-   Projecte executiu per a la construcció d’uns vestidors i oficines.

Superfície construïda (expedicions+sitja): 6.346,40 m² 

SAL VESTA IBERIA, (AkzoNobel - ICL - Iberia)

Especialitats de sal seca no envasada i productes especialitzats.

Nou magatzem.

| Sant Fruitós de Bages, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte bàsic i executiu per a un magatzem de sal envasada.

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte per a les noves instal·lacions.

-  Direcció facultativa.

-  Control inicial de la llicència ambiental.

-  Project management.

-  Redacció del Lay-out.

-  Coordinació de seguretat i salut.

Superfície construïda: 7.402,87 m² 

SACOPA-FLUIDRA

Indústria d’injecció de termoplàstics per varis sectors. Nau industrial.  

| Sant Jaume de Llierca, Girona

Projecte bàsic i executiu per a la construcció nau industrial per a injecció de plàstic

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu de distribució i direcció d'obra de distribució de les oficines.

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa i alta tensió), climatització i extracció d’aire,          aire comprimit i xarxa d’aigua.

-   Gestió integral de les obres. Coordinació dels industrials i control econòmic de les obres de                   distribució de les oficines.

-   Projecte contra incendis, d’alta tensió illicència municipal ambiental (parcel·la Tralsa).

-   Assessorament i gestió en el projecte executiu d'una sala blanca.

-   Projecte elèctric de modificació i ampliació d'una nau industrial (sala blanca).

-   Direcció de les obres coordinació de seguretat i salut de les instal·lacions i obra civil interior.

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.