DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA

SOLER BLANCH 2002, SL  (AQUARIUS)

Distribuïdor d’articles de perfumeria i cosmètica. Nau industrial

| Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu d’obra civil.

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa tensió), lampisteria, i climatització

    en zona oficines.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència municipal ambiental.

-  Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.

-  Gestió integral de les obres.

-  Execució de les obres modalitat claus en mà.

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda: 8.388,63 m²

PATEL, SAU (Grup Vall Companys)

Indústria càrnia. Escorxador porcí. Sala de desfer i sala d’envasat.

| L’Esquirol, Barcelona, Espanya.

Redacció projectes i direcció d’obres per a diverses amplicions i reformes d’un escorxador de porcí amb sala de desfer i sala d’envasat. Oficines i serveis auxiliars.

Serveis realitzats:

-  Redacció projectes i direcció d’obres per a la construcció d’un magatzem de congelació              robotitzat a -20 Cº i molls d’expedició refrigerats a 4 Cº.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals (projecte contra incèndis i projecte           d’inertització).

-  Direcció de les obres d'urbanització interior de parcel·la industrial.

-  Redacció del lay-out ampliación escorxador.

-  Projecte executiu per a l’ampliació de la depuradora exisitent.

-  Projecte bàsic i executiu per a la construcció de dos dipòsits per l'EDAR.

Superfície construïda: 22.100 m²

CÁRNICAS CINCO VILLAS, SA

Indústria càrnia. Escorxador, sala de desfer i sala d’envasat.

| Ejea de los Caballeros, Saragossa, Espanya.

Redacció d’un projecte per a la construcció d’una indústria càrnia amb escorxador, sala de      desfer, sala d’envasat i magatzem de congelació.

Serveis realitzats:

-  Redacció del lay-out.

-  Direcció i gestió de les obres.

-  Redacció i direcció dels projectes d’instal·lació frigorífica, elèctrica, d’aigües i aire.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals.

Superfície construïda:  7.400 m²

CILSA, CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. , SME

Desenvolupament d'activitats logístiques vinculades al Port de Barcelona.

| El Prat, Barcelona, Espanya

Redacció del projecte i direcció de les obres per a la construcció d'una nau.

Serveis realitzats:

-  Redacció i direcció d'obres de tots els projectes d'instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos, etc. 

-  Control de qualitat de l'oobra i coordinació en matèria de seguretat i salut. 

-  Integració a l'equip tècnic del client.

-  Estudi de simulació d'eficiència energètica per a obtenir la certificació LEED-GOLD. 

Superfície construïda: 7.965 m²

logo Bonpreu sense fons.png

GRUP BON PREU

Distribució alimentaria

Ens encarreguem de dissenyar i redactar els projectes i portem la direcció de les obres per a a construcció dels supermercats del grup, Esclat i Bon preu així com botigues i centres comercials. També ens hem especialitzat en la redacció de projectes de gasolineres Esclat Oil i centres de recollida on-line que ofereix el grup.

Destaquem l’elaboració dels tots els projectes de construcció i ampliació dels magatzems que formen la central logística  del grup a Balenyà (La Bóbila), amb una superfície total construïda de 78.000 m².

CENTRAL LOGÍSTICA BONPREU

| Balenyà, Barcelona, Espanya.        Polígon Industrial La Bóbila

Disseny i redacció de projectes i posterrior direcció de les obres per a la construcció de diferents magatzems logístics que conformen el centre de distribució de grup Bon Preu a Balenyà. 

Redacció i direcció d'obres de tots els projectes d'instal·lacions: sistema de protecció contra incendis, elèctrica, clima, gas, telecos, etc. a més de l'urbanització de l'entorn. 

Superfície construida total: 78.000 m²

Superfície oficines: 3.000 m²

Potència elèctrica: 4.000 kW

Treballadors: 1.500

Magatzem 1

MAGATZEM LOGÍSTIC REFRIGERAT DE PRODUCTES FRESCOS

Característiques principals:

Descripció de les instal·lacions:

-  Superfície del terreny: 38.600 m²

-  Superfície construïda: 24.000 m²

-  Superfície oficines: 1.719 m²

-  Instal·lació de baixa tensió - Potència instal·lada: 3.200 kW

-  Instal·lació d’alta tensió - Potència transformadors: 3.750 kVA

-  Instal·lació de climatització Potència generada: 340 kW (calderes) + 108 kW (VRV)

-  Instal·lació de fred Industrial Potència en compressors: 2.160 kW

-  Instal·lació de gas - Potència equips gas: 340 kw

-  Instal·lació d’aire comprimit - Potència instal·lada: 45 kW

-  Instal·lació d’un sistema de extintors

Instal·lació de protecció contra incendis:

-  Instal·lació d’un dipòsit de 750 m3

-  Instal·lació d’un equip format per:

        - Una bomba dièsel de 425 m3/h a 8 bars

        - Una bomba elèctrica de 425 m3/ha 8 bars

        - Instal·lació de ruixadors i hidrants contra incendi Instal·lació d’un                    sistema de detecció d’incendis

-  Instal·lació d’un sistema d’alarma d’incendis i de comunicació

-  Instal·lació d’un sistema de BIES Instal·lació d’un sistema de extintors

Magatzem 2

MAGATZEM DE PRODUCTES SECS

Característiques principals:

-  Superficie del terreny: 91.000 m²

-  Superfície construida: 45.000 m²

Magatzem automatitzat miniload

-  Superfície construida: 12.000 m²

-  Superfície oficines: 1.3000 m²

Magatzem 3

Instal·lació de protecció contra incendis:

-  Instal·lació d’un dipòsit de 750 m3

-  Instal·lació d’un equip format per:

         - Una bomba dièsel de 425 m3/h a 8 bars

         - Una bomba elèctrica de 425 m3/ha 8 bars

         - Instal·lació de ruixadors i hidrants contra incendi Instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis

-  Instal·lació d’un sistema d’alarma ’incendis i de comunicació Instal·lació d’un sistema de BIES

-  Instal·lació d’un sistema de extintors Benzinera d’autoconsum pròpia

Magatzem 4

COMPRES ON-LINE

Característiques principals:

-  Superfície construïda: 9.000 m²

LOGÍSTICA INVERSA

| Seva, Barcelona, Espanya.

Característiques principals:

-  Magatzem de logística inversa per a la gestió de residus generats en el procés logístic.

-  Superfície construida total: 3.500 m²

Imatge aèria (4).jpg
logo Bonpreu sense fons.png

Fabricant d’embalatges de cartró ondulat. Magatzem logístic autoportant

| Parets del Vallès, Barcelona, Espanya

Redacció del projecte bàsic i executiu per construcció d’un magatzem logístic autoportant

Serveis realitzats:

-  Direcció de les obres, control de qualitat i coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Redacció de projectes i direcció d’obres de totes les instal·lacions

-  Projecte contra incendis, llicència ambiental, etc.

Superfície construïda: 2.572 m²

CARNICAS FRIVALL, SLU

Indústria càrnia, escorxador de porcí. Sala de desfer i sala d’envasat.

| Villar de Olalla, Cuenca, Espanya.

Redacció del projecte executiu per a la construcció d’un magatzem frigorífic robotitzat a -30 Cº.

Serveis realitzats:

-  Direcció i gestió de totes les obres.

-  Redacció i direcció dels projectes d’instal·lació frigorífica, elèctrica, aigua i aire.

-  Projecte per un edifici de motors a l’interior d’una nau existent.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals.

Superfície construïda:  32.800 m²

CUBIC, SL   TO GOODMAN REAL ESTATE

(RENTED TO AMAZON & MERCADONA)

Distribució, logística de e-commerce. 

| Zona Franca, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte i direcció de les obres per a la construcció d'una nau logística. 

Serveis realitzats:

-  Control de qualitat de l'obra i coordinació en matèria de seguretat i salut.

-  Integració a l'equip tècnic del client. 

-  Redacció i direcció d'obres de tots els projectes d'instal·lacions: elèctrica, clima, gas,               telecos, etc. 

-  Urbanització de l'entorn.

-  Assessorament i gestió de tramitacions ambientals, etc.

-  Gestions amb les administracions actuants. 

Superfície construïda Amazon:  9.435,25 m²

Superfície construïda Mercadona: 10.280,40 m²