top of page

DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA

WOODYS EYEWEAR

Distribuïdor d'ulleres de sol de disseny. Nau industrial

| Vic, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu per a la construcció d'una nau industrial destinada a emmagatzematge i distribució d'ulleres de sol.

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa tensió), lampisteria, i climatització

    en zona oficines.

-  Direcció facultativa i d’execució de les obres de construcció d'una nau industrial.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència municipal ambiental.

-  Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.

-  Gestió integral de les obres (Project Management).

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda total: 2.695,06 m².⁠

AQUARIUS COSMETICS

Distribuïdor d’articles de perfumeria i cosmètica. Nau industrial

| Les Masies de Voltregà, Barcelona, Espanya.

Projecte bàsic i executiu d’obra civil nau industrial logística.

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu d'instal·lacions: electricitat (baixa tensió), lampisteria, i climatització

    en zona oficines.

-  Projecte de protecció contra incendis.

-  Llicència municipal ambiental.

-  Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut.

-  Gestió integral de les obres.

-  Execució de les obres modalitat claus en mà.

-  Documentació as-built de l’obra per a totes les futures operacions de manteniment.

Superfície construïda: 8.388,63 m²

CILSA, CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA

Desenvolupament d'activitats logístiques vinculades al Port de Barcelona.

| El Prat, Barcelona, Espanya

Redacció del projecte i direcció de les obres per a la construcció d'una nau.

Serveis realitzats:

-  Redacció i direcció d'obres de tots els projectes d'instal·lacions: elèctrica, clima, gas, telecos, etc. 

-  Control de qualitat de l'oobra i coordinació en matèria de seguretat i salut. 

-  Integració a l'equip tècnic del client.

-  Estudi de simulació d'eficiència energètica per a obtenir la certificació LEED-GOLD. 

Superfície construïda: 8.418,95 m²

PATEL (Grup Vall Companys)

Indústria càrnia. Escorxador porcí. Sala de desfer i sala d’envasat.

| L’Esquirol, Barcelona, Espanya.

Redacció projectes i direcció d’obres per a diverses amplicions i reformes d’un escorxador de porcí amb sala de desfer i sala d’envasat. Oficines i serveis auxiliars.

Serveis realitzats:

-  Redacció projectes i direcció d’obres per a la construcció d’un magatzem de congelació              robotitzat a -20 Cº i molls d’expedició refrigerats a 4 Cº.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals (projecte contra incèndis i projecte           d’inertització).

-  Direcció de les obres d'urbanització interior de parcel·la industrial.

-  Redacció del lay-out ampliación escorxador.

-  Projecte executiu per a l’ampliació de la depuradora exisitent.

-  Projecte bàsic i executiu per a la construcció de dos dipòsits per l'EDAR.