top of page

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

PATEL (Grup Vall Companys)

Indústria càrnia. Nou magatzem autoportant de congelació i molls d'expedició

| L’Esquirol, Barcelona, Espanya.

Disseny i desenvolupament del projecte bàsic i executiu per a l'ampliació de Patel.

Serveis realitzats:

-  Redacció projectes i direcció d’obres per a la construcció d’un magatzem de congelació              autoportant.

-  Direcció facultativa de les obres i instal·lacions necessàries per a l'ampliació.

-  Edifici annex destinat a l'aparcament exterior de vehicles en planta baixa i planta primera.

-  Instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum.

-  Construcció nova nau de rentat de camions.

-  Projecte executiu per a l’ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals. 

-  Construcció d'un edifici d'oficines i vestidors annexa.

Superfície construïda: 5.173 m²

PATEL (Grup Vall Companys)

Indústria càrnia. Escorxador porcí. Sala de desfer i sala d’envasat.

| L’Esquirol, Barcelona, Espanya.

Redacció projectes i direcció d’obres per a diverses amplicions i reformes d’un escorxador de porcí amb sala de desfer i sala d’envasat. Oficines i serveis auxiliars.

Serveis realitzats:

-  Redacció projectes i direcció d’obres per a la construcció d’un magatzem de congelació              robotitzat a -20 Cº i molls d’expedició refrigerats a 4 Cº.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals (projecte contra incèndis i projecte           d’inertització).

-  Direcció de les obres d'urbanització interior de parcel·la industrial.

-  Redacció del lay-out ampliación escorxador.

-  Projecte executiu per a l’ampliació de la depuradora exisitent.

-  Projecte bàsic i executiu per a la construcció de dos dipòsits per l'EDAR.

Superfície construïda: 22.100 m²

COSTA FOOD MEAT

Indústria càrnia. Sala de desfer i sala d’envasat.

| Vic, Barcelona, Espanya.

Redacció del projecte i direcció d’obres per a l’ampliació i reforma d’una sala d’especejament amb cambra de canals.

Serveis realitzats:

-  Direcció i gestió de les obres.

-  Redacció i direcció dels projectes d’instal·lació frigorífica, elèctrica, d’aigües i aire.

-  Projecte de connexió de túnel aeri entre les dues naus. 

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals.

Superfície construïda:  2.398,59 m²

ESFOSA. ESCROXADOR FRIGORÍFIC D'OSONA

| Vic, Barcelona, Espanya.  

Escorxador, sala de desfer i sala d'envasat.

Redacció de diferents projectes exectius per a ampliacions i reformes d'un escorxador, construcció de túnels de congelat, cambra congelada d'oreig, etc. 

Serveis realitzats:

-  Projecte bàsic i executiu.

-  Direcció i gestió de totes les obres executades. 

Superfície construïda:  16.200

CÁRNICAS CINCO VILLAS

Indústria càrnia. Escorxador, sala de desfer i sala d’envasat.

| Ejea de los Caballeros, Saragossa, Espanya.

Redacció d’un projecte per a la construcció d’una indústria càrnia amb escorxador, sala de      desfer, sala d’envasat i magatzem de congelació.

Serveis realitzats:

-  Redacció del lay-out.

-  Direcció i gestió de les obres.

-  Redacció i direcció dels projectes d’instal·lació frigorífica, elèctrica, d’aigües i aire.

-  Aprovació de mesures de seguretat i mediambientals.

Superfície construïda:  7.400 m²