top of page
registro ambiental_0.png.jpeg

Aquestes eines s'utilitzen per valorar i mostrar els impactes ambientals tant prèviament al llarg de l'activitat empresarial, com durant. 

Colomer-Rifà es fa càrrec de l'elaboració del document o informe en el qual s'hi fa constar tota la informació que cal quantificar i verificar per tal l'acompliment ambiental

MEDI AMBIENT

bottom of page