top of page
grafico.jpeg

Els estudis d'impacte ambientals estan compostos per una breu descripció del projecte en el qual s'inclouen tots els elements i accions que puguin generar impactes en la fase de construcció, fase d'explotació i fase de desenvolupament de l'activitat empresarial.

Des de Colomer-Rifà, es plantegen diferents alternatives que més s'adaptin a cada projecte, seguint sempre el mateix procediment.

Aquestes alternatives s'avaluaran, per exemple, segons la ubicació del territori, de corredors biològics o traçats, o bé de processos (operatius, industrials, etc.) amb el seu possible impacte i justificació.

MEDI AMBIENT

bottom of page