top of page
dep. mediambient 1.jpeg

És important que totes aquelles empreses que instal·lin per primera vegada un nou emplaçament i/o modifiquin la seva activitat que pugui variar algun factor en cas d'incendi, com ara un augment de personal, canvis en els recorreguts d'evacuació, redistribució d'espais, etc. En aquests casos, és clau dissenyar la memòria tècnica.
Aquesta memòria defineix les mesures necessàries per garantir la protecció contra incendis en un espai determinat.

Per tal de dur-ho a terme, es segueix un procediment que va de les visites de les instal·lacions per valorar la situació fins a la preparació de documentació que es pugui sol·licitar, passant per la redacció de la memòria i preparació de plans. 

MEDI AMBIENT

bottom of page