ENGINYERIA DE PROCÉS

L'optimització de processos és la disciplina que s'encarrega de millorar les diferents fases d'un procés productiu amb l'objectiu que assoleixi el màxim rendiment.

Per tal d'aconseguir-ho a Colomer-Rifà ens focalitzem en la reducció de temps, eliminar costos innecessaris, identificar i actuar sobre els colls d'ampolla i suprimir errors (metodologia LEAN). Som capaços d'optimitzar qualsevol procés industrial especialment els que conformen la indústria càrnia i adobera

Anàlisi del procés actual. Preauditoria

- Identificació dels punts crítics: pèrdues, colls d'ampolla, etc.

- Disseny i implantació d'actuacions mediambientals

- Assessorament en la compra de maquinària
- Canvis en la implementació
- Postauditoria

- Control i monotorització

            Posa't en                amb nosaltres per a més informació!