top of page

ENGINYERIA DE PROCÉS

L'optimització de processos és la disciplina que s'encarrega de millorar les diferents fases d'un procés productiu amb l'objectiu que assoleixi el màxim rendiment.

Per tal d'aconseguir-ho a Colomer-Rifà ens focalitzem en la reducció de temps, eliminar costos innecessaris, identificar i actuar sobre els colls d'ampolla i suprimir errors (metodologia LEAN). Som capaços d'optimitzar qualsevol procés industrial especialment els que conformen la indústria càrnia i adobera

Anàlisi del procés actual. Preauditoria

- Identificació dels punts crítics: pèrdues, colls d'ampolla, etc.

- Disseny i implantació d'actuacions mediambientals

- Assessorament en la compra de maquinària
- Canvis en la implementació
- Postauditoria

- Control i monotorització

            Posa't en                amb nosaltres per a més informació!

bottom of page