top of page

SERVEIS ENERGÈTICS

cursoenergia.jpg

Certificacions i simulacions energètiques

Oferim Certificacions Energètiques per donar compliment al RD 390/2021 pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Assessorament complementari per donar compliment al CTE HE0 i HE1 en fase de projecte.

També oferim Simulacions Energètiques d’Edificis amb el motor de càlcul Energy Plus, un programa el qual és el més prestigiós a nivell internacional per a la simulació energètica d'edificis.

bottom of page