top of page

SERVEIS ENERGÈTICS

Termostato-inteligente-invento-revolucionara-hogar_1298580158_14005976_1020x574_edited.jpg

Sistemes de control BMS i Monitorització Energètica EMS

A Colomer-Rifà utilitzem les eines d'automatizació, control i monotorizació per tal de recollir dades en processos industrials. L'objectiu és controlar la informació extreta durant un procés productiu per tal de prendre millors decisions, en un temps més curt, millorant la productivitat, i la qualitat dels productes.

Sistemes de control BMS (Building Management System) per supervisió i govern de diferents tipus d’instal·lacions:

​-  Clima i ventilació.

- Producció elèctrica (fotovoltaica, grups electrògens, eòlica, etc)

-  Activació de càrregues.​

-  Control d'accessos

- Persianes

-  Sistemes de reg

-  Integració de diferents tipus de sistemes

Sistemes de monitorització energètica EMS (Environmental Monitoring System) per la monitorització de consums i variables de confort realitzant una auditoria continua de diferents variables:

Consum elèctric

-  Consum de gas, gasoil, biomassa, etc.

-  Temperatures

-  Cabals d'aigua/aire​

-  Nivells de CO2

-  Monitorització de qualsevol variable

bottom of page