top of page
dep. medi ambient.jpeg

Les autoritzacions i llicències ambientals és un acte obligatori previ a l'inici de qualsevol activitat que es dugui a terme en un local, instal·lació o oficina.

Des de Colomer-Rifà t'acompanyem i assessorem des de l'inici del projecte i de manera periòdica, amb la finalitat que la teva activitat empresarial segueixi estrictament i compleixi la Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats, publicada al DOGC d'11 de desembre de 2009 i vigent des de l'11 d'agost de 2010.

MEDI AMBIENT

bottom of page