top of page

SERVEIS ENERGÈTICS

Energies renovables i eficiència energètica

Estudis de dimensionat i rendibilitat, redacció de plecs tècnics, elaboració de projectes, direccions d’obra, projectes claus en mà, posades en marxa de detall (commissionings)

A Colomer-Rifà introduïm les energies renovables en tots els nostres projectes.  Tenim per objectiu seleccionar quin és el sistema que millor d'adequa a les necessitats de cada client, en termes de pressupost, retorn de la inversió, estalvi energètic, producció d'energia, timmings, etc. Som especialistes en energia solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa, geotèrmia, aerotèrmica, etc.

L'eficiència energètica és una prioritat per a Colomer-Rifà. Els nostres projectes incorporen millores en termes d'eficiència energètica des de la primera fase de disseny, passant per la selecció de materials, fins a la última fase de construcció. El nostre objectiu és reduir al màxim el consum energètic en tots els nostres edificis i instal·lacions incorporant les millors tècniques disponibles.

MANUFACTURES INDUSTRIALS TORTELLÀ

Instal·lació fotovoltaica autoconsum 100kW

| St. Joan de les Fonts, Girona, Espanya

Construcció claus en mà d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum.

Serveis realitzats:

-  Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum.

-  Estudi de la instal·lació fotovoltaica a la indústria de Bedding Beguda.

-  Projecte i legalització de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

ALBERG PIC DE L'ÀLIGA

Instal·lació geotèrmica 240kW i Instal·lació fotovoltaica 30kW

| Vall de Núria, Girona, Espanya.  

Projecte executiu instal·lació geotèrmica i fotovoltaica

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu per a la instal·lació d'un sistema d'aprofitament geotèrmic per a calefacció i ACS.

-  Direcció facultativa de les obres d'instal·lació d'un sistema d'aprofitament geotèrmic per a                      calefacció i ACS

TECHNOTRAFF

Instal·lació de calderes de biomassa 1200kW i refredadora d’absorció 750kW

| St. Vicenç de Torelló, Barcelona, Espanya

Projecte claus en mà d’una nova sala d’energies de 2,8 MW (Calderes de biomassa i refredadora d’absorció) per l’aprofitament del sub producte de Biomassa d’un procés industrial per la generació de calor i fred).

Serveis realitzats:

-  Redacció del projecte bàsic i executiu.

-  Execució de les obres.

-  Direcció d’obra i control de qualitat.

-  Càlcul de fonamentació d’una sitja.

-  Legalitzacions de la instal·lació de gas, de la instal·lació de baixa tensió i d’aparells a pressió.

MUR ARQUITECTOS ASOCIADOS

Instal·lació geotèrmica 450kW

| St. Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya

Serveis realitzats:

-  Projecte executiu d'instal·lacions d'edifici industrial i d'oficines FANUC.

-  Projecte d'instal·lació fotovoltaica (fabricació i oficines).

-  Projecte de protecció contra incendis (Bies i detecció).

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Instal·lació Solar Tèrmica 225m2 de captació.

| Manlleu, Barcelona, Espanya

Projecte de millora de l´eficiència energètica a les piscines municipals.

Serveis realitzats:

-  Direcció Obres projecte de millora de l'eficiència energètica a les piscines municipals de Manlleu.

-  Legalització plaques solars tèrmiques de la piscina municipal de Manlleu.