top of page

RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

REHABILITACIÓ CASA RICART

Conversió de la planta segona en una oficina diàfana

Vic, Barcelona

Superfície construïda (planta segona): 758,79 m²

REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DEL MAS TORRE NOVELLAS (Can Passarells)

Conversió en un allotjament rural i casa de colònies

St. Vicenç de Torelló, Barcleona.

Superfície construïda: 412,21 m²

REHABILITACIÓ CASA RICART SALA NOBLE

Rehabilitació de les diferents sales que componen la Sala Noble 

Vic, Barcleona.

Superfície construïda: 2.103,81 m² 

REHABILITACIÓ DE LA MASIA MAS BRACONS

Conversió d'un molí en una casa rural 

St. Pere de Torelló, Barcleona.

Superfície construïda: 1.564,12 m² (total m² pallissa, masia i cort) 

bottom of page