Sector carni i de la distribució alimentària

Una de les nostres divisions més consolidades, amb clients líders en el mercat i amb un porfolio de projectes d’alta complexitat i rellevància. Dissenyem i dirigim l’execució de projectes relacionats amb el sector alimentari i el sector de la distribució alimentària. Incorporem les tecnologies més avançades i apliquem solucions efectives a totes les necessitats del procés productiu i logístic amb l’objectiu d’assolir la màxima funcionalitat i millorar l’eficiència energètica de cada instal•lació. Escorxadors i sales d’especejament, fàbriques d’elaboració de productes carnis (embotits cuits i curats), transformació de subproductes, magatzems frigorífics, sales blanques, laboratoris, tramitació d’homologacions i acreditacions (normes CEN, Federal Standard, IEST-RP, etc.).

Assessorem el client en matèria de control de la qualitat, implantació d’anàlisi de risc i punts crítics,indústries de panificació i brioixeria, indústries del cacau, de productes frescos i ultracongelats, unitats d'emmagatzematge. Redacció de projectes de cuina central, centralització d’obradors i obradors polivalents, indústries del càtering, plats cuinats, precuinats i ultracongelats. Som també especialistes en l’anàlisi de les necessitats pel desenvolupament en la gestió logística de l’empresa. Implantació de les últimes tecnologies en automatismes, robòtica, informàtica industrial, magatzems polivalents i frigorífics, preparació de comandes en temps real, plataformes d’expedició, pesatge industrial i gestió de la producció, control de processos, etc.. Són alguns exemples de les nostres àrees d’acció dins aquest sector tan ampli, on també ens encarreguem de tota mena de tramitacions administratives i legalitzacions (Registre Indústries agràries i agroalimentàries RIAAC, Registre Sanitari d’Indústries i productes alimentaris RGS/RSIPAC, Artesania alimentària, etc.), gestió d’ajudes i subvencions.