Plantes i processos industrials

Integrem en un mateix conjunt el disseny bàsic, la enginyeria de detall i el muntatge de plantes i processos industrials. Treballem amb el client la fase inicial del projecte: el disseny de la planta i el lay-out del procés industrial. Un cop definida aquesta fita, ens fem càrrec de la resta. 

Estudiem tots els aspectes que conformen l’enginyeria de detall, l’organització de tasques, la implantació d’equips, la interferència amb equipaments existents, l’avaluació de costos, les contractacions amb companyies subministradores, els tràmits amb l’administració, les legalitzacions, la despesa energètica, la posada en marxa de les instal•lacions i l’inici de la línia de producció. 

El nostre equip, amb més de 35 anys d’experiència i un total de 40 tècnics especialitzats en diferents àrees funcionals de l’enginyeria, ens permet integrar amb èxit la complexitat que representa la construcció d’una planta industrial i completar la primera part del procés. Pel que fa a la segona part on hi intervé tota la compra de maquinària, equips, estructures auxiliars, instrumentació, control,  etc., comptem amb empreses col•laboradores que ens faciliten la informació més actualitzada, l’última qualitat i els preus més competitius. Aquesta és la nostra divisió segons àrees funcionals d’enginyeria: Project Management. Alta i baixa tensió / Control i automatització. Aire comprimit / Gas / Vapor. Clima / Renovació i neteja d’aire. Equips i maquinària. Dibuix 3D i Renderització. Gestió ambiental / Llicències.