Indústria adobera

Realitzem estudis en diferents àrees vinculades al sector de la indústria adobera. Tant els projectes d’enginyeria associada a la construcció de les fàbriques, com l’enginyeria específica pels processos de producció, són les  nostres àrees de coneixement i acció.  Estudiem i elaborem el projecte d’acord amb les necessitats del client, el pressupost disponible i l'entorn específic. Ens encarreguem de la gestió integral del projecte, des de les primeres propostes de lay-out fins a la construcció i posada en funcionament de la fàbrica. Estudiem i fem propostes per a la automatització de les indústries, incorporem tecnologies de dosificació automàtica, preparació i dissolució de productes o moviment de les pells, formulacions automàtiques a bombos i molinetes, recuperació i reutilització de banys, filtrat, dissolucions, ergonomia, etc. 

Redactem el projecte per determinar la inversió més eficient i assessorant el client en la compra de maquinària, en els peritatges de maquinària usada, en estudis de modificacions o millores, en sistemes de seguretat o en informes per reclamació de conflictes de funcionament, etc. Tenim experiència en el disseny i posada en funcionament de depuradores per indústries del sector del adober i de l’acabat de pells. Ens encarreguem del projecte complet, obra civil i instal·lacions, del disseny de xarxes de sanejament en alta i baixa, de la posada en funcionament de plantes, dels estudis tecnico-econòmics per a la reducció de paràmetres contaminants, etc. La nostra experiència en el manteniment de indústries de la pell també ens permet oferir un servei tant d’organització general com de plans específics de manteniment, d’anàlisis d’avaries, de supervisió de les reparacions o alternatives a una avaria important, d’optimització de magatzems de recanvis i de programacions específiques.