Enginyeria industrial

La nostra participació en els  projectes industrials és global. S’inicia amb la requalificació del terreny, passant per la col·laboració en el lay-out, la redacció dels avantprojectes, els projectes executius d’obra i les instal·lacions, fins a l’execució de la totalitat de la industria. L’objectiu és dissenyar edificis i instal·lacions amb les tecnologies més avançades i aplicant solucions efectives a les necessitats del procés productiu i a les especificacions de cada client. Redactem projectes per a tot tipus d’indústria: metal·lúrgica, alimentaria, adobera, comercial, química, tèxtil, etc. En el cas de la indústria química, per exemple, ens encarreguem de l’emmagatzematge interior i exterior de productes químics en recipients mòbils o fixos. Instal·lacions d’emmagatzematge i dosificació de productes químics, emmagatzematge de gasos tècnics, estudis de compatibilitat de productes i de tràmits administratius (inspeccions, autoritzacions, etc.). Dissenyem també, projectes per a tot tipus d’instal·lacions industrials. Baixa i alta tensió, climatització, aparells a pressió (aire comprimit, vapor, aigua sobreescalfada), emmagatzematge de productes petrolífers. Gas i fred industrial. I ens encarreguem de la seva tramitació administrativa. Redacció de tramitacions PCB’s, tramitacions REIC (Registre d’Establiments Industrials de Catalunya).