La nostra participació en els projectes industrials moltes vegades és global. Si és necessari, s’inicia amb la requalificació dels terrenys, passant per la col·laboració en el lay-out, la redacció dels avantprojectes, els projectes executius d’obra i instal•lacions, fins a l’execució de la totalitat de la indústria.
L’objectiu és dissenyar els edificis i les instal•lacions incorporant la tecnologia més avançada i aplicant solucions efectives a les necessitats del procés productiu i a les especificacions de cada client.

Sector carni i de la distribució alimentària. Industria adobera. Enginyeria civil. Enginyeria industrial. Eficiència energètica i medi ambient. Topografia. Arquitectura comercial i residencial. Equipaments. Rehabilitació. Interiorisme i disseny. Projectes urbanístics, planejament. Gestió d'obres, treball integral, gestió global. Sector cárnico y de la distribución alimentaria. Industria curtidora. Ingeniería civil. Ingeniería industrial. Eficiencia energética y medio ambiente. Topografía. Arquitectura comercial y residencial. Equipamientos. Rehabilitación. Interiorismo y diseño. Proyectos urbanísticos, planeamiento. Gestión de obras, trabajo integral, gestión global del proyecto.