Dissenyem equipaments públics i privats, sempre tenint en compte el seu caràcter representatiu i el seu vessant simbòlic. Els nostres projectes acompleixen un doble propòsit: d’una banda la funcionalitat, incorporant les tècniques més innovadores, i de l’altra, l’adaptabilitat a l’entorn i al seu context urbà.
 
El nostre equip pluridisciplinari ens permet encarregar-nos de la redacció del projecte de construcció fins als projectes d’instal·lacions, legalitzacions de les instal·lacions i llicències ambientals. Oferim assessorament sobre energies renovables i criteris de sostenibilitat aplicables als equipaments, per tal de garantir una millora en l’estalvi energètic.